Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maassen
< Thomassen < Thomas
Tomassen
Thomasse
Thomissen
Thomasson

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pieter Thomas' zoon, Den Haag 1470 (archief Sint Jacobs Kerk) [Sernee-1920, p 117].
• Gijsbert Thomassen, ged. Wageningen 1801; zoon van Thomas Thomasse, ged. Wageningen 1778; zoon van Thomas Jacobsen (Wageningen 1717-1778); zoon van Jacob Jacobsz (Haan) & Anneke Thomas, vermoedelijk een dochter van Thomas Jordens [Jonge de-1984, p 26, nr 16].
• J.F.M. Thomassen, geb. Eindhoven 1939, nakomeling van Antonius Fedderhensken Thomassen, brouwer te Asenray, gegoed binnen de heerlijkheid Dalenbroek (ca. 1700) ['Wapenregister', in: Jb. CBG 50 (1996), p 273].
• Thomas, Thomaes(e), Thoma, Thomä, Thomma, Toma(s), Toemaes, Thoumas, Touma, de Thomaz, Thumas, Tuma, Tamas, Thomas(s)en, Tomassen, Thomahsen, Thommes, -ès, Thom(m)is, Tommis, Thommessen, Thommehsen, Thommisse(n), T(h)ommissen:  Patr. De apostelnaam Thomas komt al in de 12e e. voor (GN). De vorm Thomaes, met gerekte a, wijst op Fr. klemtoon. 1228 Thomas quondam famulus castellane de Curtraco, Ktr. (DEBR. 1980); 1230 Thomas decanus = 1231 Thumas, le doien de saint Brisse, Dk. (SMT I); 1374 der Thomaes van Lo = 1375 der Thumas van Loo, Ip. (BEELE); 1373 Thomaes Thomaes sone, Breda (HB 123).  [WFB2]
• Thomas, Thomaes, Thomassen: Patr. De apostelnaam Thomas. 1373 Thomaes Thomaes sone, Breda (HB) 123); 1420 Jan Thomaes filius Thomaes vander Capelle in Zuud-Bevelant (PARM.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: