Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Thomas
< Thoma < Toma (à)
Thomann
Thomissen

kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix