Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Schwartzenberg en Hohenlansberg, Thoe

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Schwartzenberg en Hohenlansberg bestaat een deel uit een naam die oorspronkelijk aan een bezitting toebehoorde of die een herkomst aanduidt. Het deel Seinsheim is de stamnaam. De naam is als zodanig bekend sinds 1420 door koop. Zie ook: Nederlands Adelsboek 44.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: