Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Terpstra < Terp, van der
Terpsma
Hoogterp
Westerterp
Kleiterp

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob Ymes Terpstra, Surhuisterveen 1811, geb. Ureterp; elders: Hinne Lammerts Terpstra, geb. Ureterp 1768 [Brouwer-1965, p 22].
• [G.L. Meesters, 'Ons pad gaat niet altijd over rozen', in: GN 38 (1983), p 8].
• "In 1811 namen ongeveer 28000 personen een familienaam aan, waarvan er 134 de naam Terpstra kozen. Waarschijnlijk zijn er zo'n honderd verschillende geslachten met deze naam. De meeste Terpstra's kwamen uit Noord-Friesland, met name uit de kleigebieden, waar dan ook de terpen waren te vinden. In Westdongeradeel waren er zelfs 23 gezinshoofden die zich in 1811 zo lieten noemen. Eén daarvan was de familie Terpstra uit Hantumhuizen. Stamvader Jan Hoytes werd in 1630 geboren en woonde in Nes." [K. Terpstra, Genealogie Terpstra uit Hantumhuizen, Veenwouden 1996; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 3, p 82].
• [H. de Haan, Johannes Johannes, boer to Wergea en syn neiteam, Steenwijk 1961].
• Een genealogie vangt aan met Wijtse Oenes, die in de 18e eeuw in Oenkerk leefde [N.A. Kosters, Genealogie van het geslacht Terpstra, Sleen 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 3, p 78].
• Hans Sjoukes Terpstra (Zuiderdrachten 1774-Leeuwarden 1825); zoon van Sjouke Hansen, geb. ca. 1747, schipper te Ureterp (!), ovl. Zuiderdrachten 1807 [Reid van der Ley, 'De neiteam fan ds. Atzo Nicolai (1640-1701) yn fiif generaasjes', in: Genealogysk Jierboek (2000), p 62].
• Terpstra:  Friese afl. van PlN Terp: kleine hoogte in laag land, vluchtheuvel.  [WFB2]
• Terpstra: Friese afl. van de PlN Terp `kleine hoogte in laagland, vluchtheuvel'. Of afl. van Ureterp (Opsterland, FL) of Raarderterp (Hantumeruitburen, FL). Hinne Lammerts Terpstra trouwt in 1793 in Ureterp (BROUWER 1965).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: