Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Haar, ter < Haar, van de / der
Haarman
Haar
Haar Romenij, ter (y)
Terhaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De hof Ter Hare te Hengworden, Olst [Leenmannen Utrecht 1379, p 69].
• Henric ter Haer, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Boelman ter Haer, Sellingen 1568, hoenderbelasting, erve Ter Haar [Wegman-1991, p 286].
• Jan Jansz ter Haar (Dinxperlo 1760-Bunschoten 1828); zoon van Jan ter Haar, ged. Dinxperlo 1726; zoon van Hendrick ter Haar, ged. Dinxperlo 1697; zoon van Jan Evert op de Haer, geb. Bredenbroek & Hendriksken ter Haer, geb. De Heurne, huw. Dinxperlo 1676; dochter van Wolbert of Wolter ter Haer [Evert ter Haar, 'De (stam)boom wordt dikker', in: Bun Historiael 22 (2001), nr 5, p 182-187].
• Jan ter Haar, huw. Spakenburg 1791, afk. uit Dinxperlo [T. Hopman, De geslachten Ter Haar uit Bunschoten-Spakenburg, Lelystad (2005?)].
• [Anneke ter Haar-Klink & Josephine ter Haar, De stamboom Ter Haar en Den Haselaar vanaf de 17e eeuw, z.p. 2019; sign. in: Gen.Magazine 27 (2021), nr 1, p 78].
• Boerderij te kerspel Ruurlo [Muschart-1956, p 136].
• [Gevers & Mensema-1983, p 232].
• [B.J. Hekket, in: Tubantia 30-09-1972].
• [G. Hiskes, 'Aijsingh', in: Ts. Westerwolde (1981), nr 4, p 68].
• Over het toponymisch woord haar:
- "Haar heeft vermoedelijk oorspronkelijk betekend: hooggelegen stuk hei; kleine verhevenheid, in 't bijzonder op de hei; dan vaak ook: begroeid terrein. Het woord is vooral bekend in 't gehele Oosten, waar Schicher van Bath 60 namen op -haar kent, vele van zeer oude datum, en evenzeer in Brabant en Limburg, en niet minder over onze grenzen. Behalve in allerlei plaatsnamen leeft het ook voort in veldnamen; zowel (De) Haar zonder meer als in samenstellingen (Haarakkers e.d.)" [Schönfeld-1980, p 40].
• Ter Haar:  PlN: zandige heuvelrug, vooral in G, OIJ en Westfalen.  [WFB2]
• Haar, ter; van der Haar: PlN ter Haar (GR) of de Haar (DR, G, OIJ) `zandige heuvelrug' (BERKEL). 1475 Godevaert vander hare, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]
• Zie HARE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: