Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Tellegen < Telgen
Telleman
Tellegen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Van Telgt [K. van Ingen, 'Seyn edele huysinge thoe Oy', in: Tussen herinnering en historie. De Betuwe in terugblik, Osenvorenreeks, nr 50, Kesteren 1992, p 178].
• Ir. Jan Willem C. Tellegen (1859-1921), burgemeester van Amsterdam, 1915-1921 ['Regenten en burgervaders. Zes eeuwen Amsterdamse burgemeesters', in: Ons Amsterdam 58 (2006), nr 11-12, p 447].
• Over de plaatsnamen Telgt en Tilligte:
- Telgt, in 806, cop. begin of midden 10e eeuw: Telgud, in 1370 Tellicht; telg zal hier 'loot, tak' of meer specifiek 'jonge eik' betekenen. De -t is het restant van het verzamelsuffix -ithi. Een vergelijkbare naam is Tilligte [Van Berkel & Samplonius-1995].
• Tellegen: PlN Telgt in Ermelo (G). Of Telling bij Drempt, Hummelo en Keppel (G): 1445 Telgen, 1466 Telligen (HEKKET).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: