Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Tegelaar
Ticheler
Teijgeler (y)
Teerink
< Tegeler < Teggeler
Tegeder

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "De oudste vermelding komt uit Enschede, waar we in 1188 het erve Thegerinc of Thegedering aantreffen; in 1313 lezen we Teghetgut, in 1350 Tegedering, welke naam in verschillende spellingen blijft bestaan, totdat we in 1790 Tegelaar tegenkomen, wat tot het huidige Tegeler, uitgesproken Tegler, geleid heeft. Bij Veldwijk, Vorden, stond in 1483 het erve to Tegerding en bij Zelhem in 1484 Tegerdinck.
De naam is afgeleid van 'tegeder', een Oostnederlands en Westfaals woord voor een oordeelwijzer, iemand die als bijzitter bij een schout fungeerde en dus bij de rechtspraak betrokken was. Het woord hangt samen met het werkwoord 'aantijgen' dat de betekenis had van 'iemand iets ten laste leggen'.
Tegerink is normaal afgesleten tot Teerink, maar in Enschede is hij tot Tegeler verbasterd. De fn. Teggeler kan dus van deze erfnaam afgeleid zijn" [Hekket-1975, p 152; vgl. B.J. Hekket, in: Tubantia].

afkortingen en bibliografische notaties: