Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Talma
Telman
< Talman < Taalman
Talmon
Talhout

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Laurens Cornelis' zoon Talman, Den Haag 1566, schadeloostelling door het klooster aan Jacob Laurens' zoon (archief van het klooster van Sint Elizabeth) [Sernee-1920, p 15].
• Jacques Talman, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 69].
• Taalman, Taelman(s), Taeleman(s), Thaelemans, Taleman(s), Taelleman, Taliman, Talman(t):  BerN van de taelman, taleman: redenaar, pleitbezorger, advocaat. 1280 Carsteloet Taleman, Ip. (BEELE); 1407 Laureins Taelman, Aw. (ANP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: