Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Sweers
< Sweere < Sweeren
Sweerman
Zweere

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Sweere:  1. Verwantschapsnaam Mnl. swere: schoonvader, schoonzoon. Vgl. Beaupère, Beaufils. 1423 Janne den Rikere zinen zweer, Ktr. (SR 30ro). — 2. Zie Swier(s).  [WFB2]
• Swier(s), Swierz, Zwiers, Sweere, Sweers, Schwe(e)r, Schwier:  Patr. Germ. VN Sweder, Sweer, Swier, Zwier, nl. swi(n)th-hari "sterk-leger". 1278 wi Suedher van Sulen, Suedher van Bosinchem, Utrecht (CG);1399 Sweder van Scuyllenborch, Den Bosch (HB 493); 1455 Zweer vander Poerte, Ktr. (RAK); 1518 Sweer vanden Abeele, Bs. (HB 291). Later opgevat als Assuerus/Ahasverus. 1495 Zweren de Joede = 1515 Zweers de Jeude (vader van) 1530 Gielijs de Juede, Sweers sone (en van) 1542 Peeter van der Jeught (zoon van) Assweren, Baardegem-Mazenzele) (med. F. van der Jeught, Kapelle-op-den-Bos).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: