Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Swaving
Dijkstra (y)
< Swaving Dijkstra

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Swaving Dijkstra is Dijkstra de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds Koninklijk Besluit 3.9.1917, nr. 61.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: