Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Strijker < Strijk
Stricker
Strijkers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Geerd Stricker, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Franchois de Strycker, lidmaat Arnemuiden 1589 [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 11].
• Meester Hilbrant Strijcker, Den Helder 1636 [Schoorl-1998, p 80].

afkortingen en bibliografische notaties: