Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Strijker
< Stricker < Strikkers
Strikker
Strücker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Geerd Stricker, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Wapen werd d.d. 1638 te Wenen verleend aan de broers Johann Baptist en Melchior Stucker uit Wellen ten zuiden van Hasselt in Belgisch Limburg bij hun verheffing in de Rijksadelstand. Johan Stricker, ovl. 1702, stamvader van het Deense geslacht Von Stricker wordt verondersteld een kleinzoon te zijn van Johan Baptist Stucker ['Wapenregister', in: Jb. CBG 52 (1998), p 272; vgl. NP 80 (1997)].
• Stry(c)ker, de; de Strij(c)ker, de Streyker, Stry(c)kers, Strij(c)kers, Stricker, Streker:  BerN van de strijker, de beambte belast met (glad)strijken van het laken (lakenmeter) of van de korenmaat (korenmeter). 1336 van Janne den Strikere, Gent (RSG I); 1382 Mathijs de Streekere, Zulte; 1398 Grielequin Strikers, Rekkem (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: