Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Stortenbeker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Stortenbeker: D. BN Störtenbe(c)ker, zinwoord `die de beker stort'. BN voor een drinker.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: