Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Stom

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Stom:  BN voor een stomme, ook wel een domme. Vgl. D. Stumm. 1203 Walteri Stumbe, Ktr. (DEBR. 1980); 1268 Lucia Boudens Stommen wedewe, Dudzele (CG); 1285 Walteri dicti Stomme, Zwijveke (AZT).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: