Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Stienen
< Stijnen < Steijns (y)
Verstijnen
Steijnen (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Stijnen, Stynen, Stine, Stijns, Styns, Stins, Stein, Stein(e)s, Steyn(en), Steyns, Steijnen, Steijns, Stien(s), Stienen:  1. Metr. Korte vorm van HN Christina, Christijne. 1308 Willem Stinen, Eersel (OAT II); 1340 Egidij dicti Stine; 1394 Cristiane Stynen, Tn. (C.BAERT); 14e e. Henrici Stijnen, Weelde (VERB.II); 1534 Ant. Stijns, Aw.; 1542 H. Stijnen, Peelt-Aw. (AP). — 2. Patr. Vooral St(e)ijns kan een korte vorm zijn van Augustijns.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: