Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Stuurop
< Stierp

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Voorouder Claes Vastersz verhuisde in 1644 van Stierp naar Akersloot [A.C. Stierp-Impink, Vier eeuwen Stierp. Een oerhollandse familie en de bakermat Akersloot, 1569-1998, Schoorl 1998].
• Claes Vastersz Stierp, geb. ca. 1615; zoon van Vaster Claesz en Trijn Pieters. In 1622 bewoonde de familie Stierp een huis in het gehucht Stierp of Stierop in de banne Akersloot. Dit buurtschapje lag aan de zuidzijde van een eiland, de Woude, dat ingeklemd lag tussen het Langemeer en de Starnmeer [A.C. Stierp-Impink & D. Aten, 'Claes Vastersz. Stierp (circa 1615-circa 1685). Landmeter te Akersloot in Noord-Holland', in: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 8 (1999), nr 2, p 47-56].
• Claes Vastertsz Stierp, secretaris Akersloot 1648; Claes Heijndericksz op de Stierp, 1649 [A. Stierp-Impink, 'Het wel en wee van de Akersloter vroedschap in de 17e eeuw', in: De Groene Valck (1995), nr 31, p 2-5].
• Claes Vastertsz Stierp, Akersloot 1646 [R. Louwe, 'De armenzorg in Akersloot', in: De Groene Valck. Vereniging Oud-Akersloot (1993), nr 27, p 4, 5].
• Over het toponiem Stierop:
- [Schönfeld-1955, p 121].

afkortingen en bibliografische notaties: