Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Sterkendries

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Sterkendries, Sterckendreis:  PlN 1461 Reyners van Sterkendries, Tg. (TYTGAT); 1728 Wijnandus Sterckendries, Landen (MUL VII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: