Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burg, van de / den / der
Sterk
< Sterkenburg < Sterkenburg, van
Starkenburg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Huibert Joosten van Sterkenburg (Bunnik ca. 1668-1743), schoenmaker; vader van Stephanus Huibertse Sterkenburg (Bunnik ca. 1696-1744). "De 'sterke burg' die aan de Langbroekerwetering gebouwd werd, gaf zijn naam niet alleen aan het huis, maar ook aan de buurtschap en aan een aantal families. Lang niet al die families zijn verwant. Er is een adellijke tak die van het huis afstamt [...]; er is een boerentak die naar het oosten, richting Doorn, uitwaaierde [...]; er is een tak van katholieke arbeiders die in Langbroek bleef wonen en waarvan nazaten via Cothen naar Werkhoven gingen en er is een katholieke schoenmakerstak die in Bunnik en Jutphaas te vinden is." [H. Reinders, 'De schoenmakersfamilie Sterkenburg', in: Tussen Rijn en Lek 32 (1998), nr 3; zie website onder externe links].
• Jan Annes Sterkenburg, landbouwer nabij Blije, nam deze fn. in 1811 aan [P.J. Ritsema, 'Het Fries-Gronings geslacht Sterkenburg', in: Gruoninga 1970].
• Andere naamsaannemingen in Fr 1811-12: Ane Abes Sterkenburg te Blija; Ynse Hendriks Sterkenburgh en Sjoerd Ynses Sterkenburg te Ferwoude (Wonseradeel); Sybe Jacobs Starkenburg te Oudwoude [RFF].
• Sterkenburg, (van):  PlN Sterkenburg (U). 1356 Herbourt van Sterkenborch, Lv. (ICKX); 1548 Nicolaus Sterckenborch, Groningen (MUL IV).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.boek.com/gen/sterkenburg.htm