Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burg, van de / den / der
Sterk
< Sterkenburg < Sterkenburg, van
Starkenburg

verklaring:
Genoemd naar een burcht of een huis Sterkenburg, waarvan er verschillende in Nederland hebben gestaan. In de eerste plaats de ridderburcht Sterkenburg in de gemeente Driebergen-Rijsenburg (Arnst de Sterckebergh, 1323), waar de naam op de buurtschap Sterkenburg is overgedragen. Herkomst uit deze buurtschap is eveneens een motief voor het aannemen van de familienaam Sterkenburg geweest. Verder zijn er toponiemen in Friesland: Sterkenburg, een voormalige sate te Blija; Starkenborg (Sterkenburg), een slot te Sijbrandahuis (Dantumadeel) en het aanzienlijke huis Starkenborch te Leeuwarden.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Sterkenburg', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem

specifieke componenten:

geen affix