Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Steenhuis
Geertsema
< Steenhuis Geertsema

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Steenhuis Geertsema is Geertsema de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds 1815-1915.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: