Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bergen, van
< Steenbergen < Steenbergen, van
Steenberg
Steenbergen Buunk
Bosman Steenbergen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hendrik van Steenbergen, in 1382 rentmeester van het hertogdom Gelre [Nijsten-1992, p 379].
• Hillebrant Stenberges, te Steenbergen (Roden) ca. 1450 [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 76].
• Hendrick Steinbargh, in de eerste helft van de 16e eeuw landbouwer te Steenbergen bij Zuidwolde in Drente [J. Bosman Steenbergen, Genealogie vijf eeuwen Steinbargh, z.p. 1996; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 1, p 14; Mandiêlig 11 (1996), nr 3, p 14].
• Roelof Steenbergen, schulte van Zuidwolde en Hoogeveen 1604 [Redmer Alma, 'Drentse schultezegels 1595-1811', in: DGJ 13 (2006), p 124].
• Gerrit van Steenbergen, doop 1644 te Vaassen; nakomeling van Jan Steenbergen de Jonge, in 1580 koperslager te Vaassen; zoon van Mr. Jan Steinberch den olden, medegerechtigd in het erve Steenbergen te Zuidwolde [G.L. Meesters, 'Steenbergen uit Zuidwolde', in: GN 17 (1962), p 122].
• Jan Steenbergen de Oude, geb. ca. 1525 op de boerderij Steenbergen te Zuidwolde [Hagens-1979, p 78, 316].
• Luichien Roeloffs Steenbergen, schoolmeester te Zuidwolde 1631 [F.J. Ebbens, 'Schoolmeesters in de classis Meppel', in: DGJ 4 (1997), p 113].
• [K.J. Slijkerman, 'De oudere generatie van het geslacht (van) Steenbergen', in: OV 41 (1986), p 212].
• [Otten-1985].
• [Henk van Hees, 'Oost-Nederlandse families in Eemnes: familie Steenbergen' in: Historische Kring Eenmes 38 (2016) nr 4, p 224].
• Steenberg(h)(e), (van); (van) Steenberg(h)en, van Stenberge, Steenberg(h)s, Steembergh:  Erg verspreide PlN. Steenbergen (NB, DR). 1299 Sohiers de Steenberghe, Aardenburg (DF); 1356 Godevert van Steenbergen, Mollem (PEENE 1949); 1396 Jan van Steenberghe, Ophasselt; Jan Steenberch, Denderhoutem (DE B.); 1379 Jan Steenbergh; 1478 Jan Steenberchs, Diest (CLAES 1983); 1391 Floreins van Steenberghen, Aw. (ANP).  [WFB2]
• Steenberge, van; (van) Steenbergen, (van) Steenberghe: Erg verspreide PlN Steenbergen (DR, NB). 1299 Sohiers de Steenberghe, Aardenburg (DF); 1391 Floreins van Steenberghen, Antwerpen (WF); 1629 Huybregt van Steenberge, Brabant ­ Baarland Z (VS 1972, 491).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: