Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Reef
< Sprokkereef < Sprokkreeff

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• O.a. erf onder Goor, 1475 Sprakelreveskate en toponiem den Sprokelrewe te kerspel Delden (1381-83) [Schönfeld-1954, p 125; vgl. J. Prakken, 'Opmerkingen over Twentse geslachtsnamen met toponymische elementen', DMB 7 (1955), p 63].
• Wolter ten Sproeckelreeft, boerderijnaam te Goor, 1653 aangeslagen voor twee "vuurstede" [A.G. Vosdingh Bessem, 'Sprokreef en Sprakelreverskate', in: GN 18 (1963), p 133].

afkortingen en bibliografische notaties: