Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Soddemann genaamd Keute

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Soddemann genaamd Keute komt een bijzonder tussenvoegsel voor.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: