Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Smit < Smits
Smid
Smith
Faber
Smit, de

verklaring:
Beroepsnaam voor de smid, de bewerker van metaal, in een werkplaats waar in gloeiende vuur ijzer gesmolten en gebogen wordt om werktuigen, wapens, wiel- en hoefbeslag en andere materialen en voorwerpen van te maken.
De spellingsvorm Smit was de meest gangbare vóór de invoering van de burgerlijke stand anno 1811. Er zijn ook adaptaties of vertalingen bekend van namen van immigranten met een anderstalige equivalent, zoals Marechal en Schmidt, in Smit.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Smit', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
beroepsnaam
oude spelling adaptatie

specifieke componenten:

geen affix