Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Smids
Vincken
< Smids Vincken

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Smids Vincken is Vincken de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds Koninklijk Besluit 26.1.1931, nr. 32.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: