Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Smits
< Smeets < Smets
Schmeets
Smedes
Eysink Smeets

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J. Crott, 'Smeets, een typisch Limburgse familienaam', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 65 (1990), p 146].
• [Man de-1949, p 620].
• Betreffende land in Rijswijk ZH: Jan die Smit, 1346; Dirk die Smit bij dode van Jan zijn vader, 1355; Natalie, dochter van Dirk Smeets, 1390 [Rep. Rijswijk, p 568].
• Reyner Smeyts, Sittard 1456 [Arch. Gasthuis Sittard, p 231].
• Nicolaus Schmets (Smets, Schmidt, Smeets) (Lontzen 1671-Schin op Geul 1726); nakomeling van Jacob Smit (genoemd Wilt), won. Raeren-Neudorf 1483 [G.J.M. van Hoof, 'Fragment-genealogie Smeets', in: Heemkunde Vereniging Schin op Geul 36 (2009) nov., p 17-23].
• Wilhelmus Smeets, huw. Cadier 1673 [Haesen-2002, p 160].
• [M.J. Veelen, 'Boeren, brouwers en bestuurders. Een Posterholtse familie Smeets', in: Roerstreek. Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 31 (1999), p 134].
• [Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne. Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Drs. Edm. M.A.H. Delhougne bij gelegenheid van zijn 50e verjaardag, 8 febr. 1982, Roermond 1982; met een stamreeks Smeets].
• ['Wapenregister', in: Jb. CBG 63 (2009), p 219].
• Mets; de Mets(e), Meedts, (de) Medts, de Metz, de Mits, Smets, Smed(t)s, Smee(d)ts:  BerN van de metselaar. De Metz kan natuurlijk een herkomstnaam zijn (van Metz in Lotharingen). Smets en Smeets zijn ook gen. van (de) Smet. 1274 Weitin le Mets, Wg. (DEBR. 1980); 1398 Sare Smets, Simoen de Mets, Kuurne (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Smid, (de); (de) Smi(d)t, (de) Smed(t), (de) Smet(h), (de) Smette, (de) Smets, de Smeds, Smed(t)s, Sme(e)ts, Smeedts, (de) Smetz, (de) Smidts, Smits, Smitz, Smie(d)ts, Smitt, Smith, (de) Schmid(t), Schmied, Schmit(t), Schmith, Schmit(t)e, Schmi(d)ts, Schmi(d)tz, Schmetz, Schmeets, -tz, Schme(i)ts, Schmeitz, Szmid(t), Szmit:  BerN van de smid, b.v. hoefsmid, wapensmid. 1326 Calle Smeits man; 1373 Jan de Smit = 1380 Jhan de Smet, Ip. (BEELE); 1311 Ihan Faber = 1323 Jhan de Smet, Ktr. (DEBR. 1971); 1370 Gillis den Smet...dat hi houdt te ghereke al tharnasch van den Hove als van Yserwerke...van anderen yserwerke van eenre merie te beslane ende van naghelen; 1376 jeghen Pietren den Smet als van eenen jare van yserine werke ende van allen den paerden te beslane, Ktr.; 1398 Jan de Smet, Sare Smets, Deerlijk; 1382 Jan de Smet oude Woutre Smeets zone, Ruiselede (DEBR. 1970); 1379 Aerts van Holede smeets = Aert van Holede de smet, Diest (HB 368). — Lit.: F. DEBRABANDERE, Familienamen rond het smidsvak. Huldealbum J. De Smet, Brugge, 1964, 147-153.  [WFB2]
• Mets, Metz, Smets, Smeets: Vl. FN de Mets. BerN van de metselaar. Smets is de gen. des Mets. 1309-10 Gossin de Mets = van metsene Gosin de Mets, Aardenburg (.HAES. 154).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: