Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Slijpen
< Sleijpen (y) < Schleijpen (y)
Sleijpens (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Judocus Sleijpen, huw. 1645, pachter van de Gasthuishof te Cadier en Keer [Haesen-2002, p 160].
• Slyp(en), Sliepen, Sleyp, Sleypen(n), -ens, Sleijpen, Schleypen, Schleijpen, Sclep, Seclepe:  BerN van de (scharen)slijper, messen- en zwaardenslijper. Vgl. Dial. scharensliep, -slijp. 1275 Bernars Sclèpe, Lessen (VR 103ro); 1279 Jh. Slîp, Hb. (NN); 1395 Guillaume Slijp, Aalbeke (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: