Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Siervogel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Sier(e)vogel: D. Ziervogel, BN voor iemand die mooi, sierlijk gekleed loopt. 1760 Johann Adam Hartman Ziervogel, Salzburg-Groede; 1771 Johan Hendrik Ziervogel, Muhlburg- Middelburg. ­ Lit.:A. VAN SANTEN, De naam Siervogel, De Wete 15 (1986), nr 3, 36. - K. KARELS, Sierevogel en Ventevogel. De Wete 15 (1986), nr 2, 13; nr 4, 23. - P.J. HUIJBRECHT, Van Ziervogel tot Siervogel en Sierevogel, Zierikzee 1995   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: