Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Sestig

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Sestig(h), Tsestigh, T'Sestig(h):  PlN Sistig in Kall (NRW). De Leuvense humanist Sexagius heette Van Tsestich en woonde in het huis met Romeinse cijfers LX. 1432 Judocus de Sistich, Leod. dioc. (MUL I); 1565 Jopken van Seestich, Eupen (EBB 148); 1584 J. van Sestich, Diest; 1584-90 Jac. van T'Sestich = van T'Zestich, VB (ICC III).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: