Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Selle, te
Selles
Zelle
< Selle < Sellemans
Sallé

kenmerken:
patroniem adresnaam betrekking

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

e geen affix