Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Segaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Segaert, Segaar, Segar(d), Séga(rd), Segat, Siegert(sz):  Patr. Germ. VN sigi-hard "zege-sterk": Sigihard, Segart, Sigardus, Segardus (Fm.). -1300 Margareta Segarts, Ktr. (DEBR. 1980); 1281 Segardus Riedere; 1306 Pauwelins Zegard; 1376 Clais Zegaerd = Clais Segaerd, Ip. (BEELE); 1317 Everart Zegart = 1321 Evrars Segars, Ktr. (DEBR. 1971).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: