Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schuurman
< Schuurmans < Schuermans
Schuur
Schoormans

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Alijd Schuermans, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Henrick Schuermans, Lutten 1457; vgl. Rolof ter Schueren, gezworene van die buerschop tot Kalendoorn en Lutten 1427 (schattingsregister van Salland) [H. van Biessum, De markte Lutten door de eeuwen heen, Wezep 1996, p 25-26, 27].
• Ghijsbrecht Jan Schuermans, verkoop boerderij te Hoilten 1530 [T. Reniers, 'De geslachten Die Reede/Srees en Van den Haenberge alias Stoops uit Gilze', in: GN 49 (1994), p 262].
• Michiel Schuermans, Weert 1579 [Poorters Weert, p 38].
• Johannes Schuermans, huw. Sint-Michielsgestel 1665; zoon van Petrus Jacobus Schuermans [André Schoones, 'Kwartierblad van Tiny Schuurmans', in: Het Griensvenneke 40 (2015), nr 1, p 2-8].
• Jacob Schuurmans < Hendrik < Jacob in de Schür ['Wat wenst u te weten?', in: GN 44 (1989), p 255].
• Betreffende een Schuurmans die in een schuur is gevonden [H. Dirven, 'Geschiedenis van Princenhage- Prinsenbeek' in: Hage (1981-82), nr 31-35, p 238].
• Een stamreeks gaat terug tot Marten Peters Schuurmans (huw. 1675), wonend in Sint-Michielsgestel [H. Schuurmans, "Die kan gêne èrrepels tot kruim koken." Een vooral Brabantse familiegeschiedenis. Tien generaties Schuurmans van ca. 1650 tot 1997, Utrecht 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 2, p 46].
• Martinus Schuurmans (Sint-Michielsgestel 1759-1805) [André Schoones, 'Kwartierblad van Nard Schuurmans, melkboer uit het Mulkstrôtje', in: Het Griensvenneke 37 (2012) nr 1, p 2-9].
• Schuurman(s), Schurmans, -mann, Schuyrmans, Schürman(n), Schuer(e)mans, Scheur(e)mans, Schuirmans, Schoermans:  Afl. van Van der Schure(n). 1368 Jan Scuermans, Tnh. (V.GORP 1951); 1398 Joeris Scuerman, Pittem (DEBR. 1970); 1624 Andraea Verschuren = 1628 A. Schuermans, Edegem (SELS).  [WFB2]
• Schuurman(s), Schürmanns, Schuerman, Scheurman: Afl. van van der Schuur. 1444 Michiel Schuerman, Hulst-Brugge (PARM); 1624 Andreaea Verschuren = 1628 A. Schuermans, Edegem (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: