Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schoonderwoerd < Schoonderwoerd den Bezemer, van
Schoonderwoert

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "De naam Schoonderwoerd is duidelijk een topografische familienaam, omdat de oudste generaties te Schoonderwoerd (bij Leerdam) woonden. Pas in de vierde generatie werd de naam Schoonderwoerd als familienaam gevoerd, toen Wouter Maesz zich als smid te Hoornaar had gevestigd. Slechts in incidentele gevallen werd het voorvoegsel 'van' gebruikt." Gijsbert Schoonderwoerd, ged. Hoornaar 1663; zoon van Wouter Maesz Schoonderwoerd, huw. Woudrichem 1649, kocht in 1671 land in de Luttelweert onder Hoornaar, mr. smid aldaar; zoon van Maes Wouters [H.J. Schoonderwoerd, 'Stamreeks Schoonderwoerd', in: Zuidhollandse stam- en naamreeksen, Rotterdam 1986, p 212-217].
• Schoonderwoerd, -woert:  PlN Schoonrewoerd in Leerdam (ZH). 1166 Rodulfo...de Scoenrewrth, U (LNT).  [WFB2]
• Schoonderwoerd: PlN Schoonrewoerd in Leerdam (ZH). 1166 Rodulfo ... de Scoenrewrth, U (LNT).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: