Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Scholten
Linde
< Scholten Linde < Riet ook genaamd Scholten, te
Zand Scholten
Scholten in 't Hof
Scholten van Aschat
Kleen Scholten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Scholten Linde is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: