Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schouten
< Scholten < Scholte
Scholtens
Olde Scholtenhuis
Grootscholten
Scholten Linde

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Van het midden van de 15e eeuw af tot in de 17e eeuw toe waren leden van dit geslacht (Van Arler) schout van Nijkerk en Putten. Tot 1530 hadden beide ambten dezelfde schout. Na die tijd kreeg elk ambt een eigen schout. Het bleven echter Van Arlers, zij het, dat de Nijkerkse tak de naam Scholten of Scholten van Vaneveld ging dragen." Bijvoorbeeld: Reyner Scholten van Vanaeveld (1577) [K. Friso, Straatnamenboek. Over wegen, straten, lanen, stegen, paden, pleinen in Putten, Putten z.j., p 18].
• Erardt Scholten, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; = Evert Scholtus, koopman (1584) [Dillen van-1941, p 59].
• De broers Claas en Hendrik Schulten bewoonden in 1641 het erve en goed Scholten (in 1601 Schulte), de hof te Hezingen, voor de eigenaren bewoond door de scholte. In 1782 werd het goed door de pachter Hendrikus Scholten gekocht. Tot in de 20e eeuw werd de boerderij door de familie Scholten bewoond [J.H. Wigger, 'Het erve en goed Scholten, eertijds de Hof te Hezingen', in: Jaarboekje Historische Kring Vasse Mander Hezingen 14 (1995-96), p 8].
• Voorouders van een familie Scholten(s) in Oost-Groningen: De broers Hindrick Hindricks en Jan Hindricks Schulten, afk. uit 'Nieuveen', vestigden zich omstreeks 1660 in Oost-Groningen (Wildervank) [H. Scholtens, Schulte(n) - Scholten(s). Eens een Wildervankse schippersfamilie, Zwolle 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 4, p 105].
• Genealogisch onderzoek leidt naar de Duitse plaats Recke, in het graafschap Lingen. Vandaar trok voorouder Johann Heinrich Schulte (1768-1840) naar Dedemsvaart [A.H. Scholte, Ruim driehonderd jaar geschiedenis van het geslacht Scholten, Slagharen 1996; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 2, p 46; A.H. Scholten, Samenvatting van de genealogische opzoekingen naar het nageslacht van Johan Heinrich Schulte en Maria Adelheid Haarmeijer, Slagharen 1986; 'Wapenregister', in: Jb. CBG 50 (1996), p 272].
• Lucas Scholten, ged. Denekamp 1760 [Jan Gortemaker, 'Genealogie Scholten/Schulten', in: 't Onderschoer 30 (2008), nr 1, p 61-64].
• Gerardus Petrus Scholten (1904-1978); zoon van Jacobus Leonardus Scholtes (1853-1930) - zijn naam werd bij zijn tweede huwelijk in 1901 te Wateringen bij vergissing veranderd in Scholten en de kinderen uit dit huwelijk kregen dan ook de achternaam Scholten [Aad Scholten, 'Scholten of Scholtes? Hoe zit dat eigenlijk?', in: De Aschpotter (2009), nr 25, p 6-9].
• [Spectrum voornamenboek].
• Schout, (de); Schouten(s), (de) Schaut, Schautens, Schoetens, Scholte, -en(s), Schoult, Schult(e), -en, Schülte, Schuld(t), Schol(t)s, -(t)z, -cz, -ze(n), Schulz(e), -zen, -tz(e), -sse, Schülze, Szulc, Szulz, Schultin(g), -ink, de Schoutheete, Schout(t)eet(en(s), Schout(t)eten(s), Schoutet, Schoutede(n), Schoutende, Shoutteten, Scholteden, Schouterden, -dem, Schouteere, -eren(s), Schoutissen, Schaut(t)eet, Schauterden, Schult(h)eis, Schultes(s), Scholtes, -és, -ès, -is(sen), -us, -haus, Scholdis, Scoltus:  Mnl. schoutet(e), Schout(h)eit, schoute, scholte, schulte; Mnd. Schulte, schulthete, D. Schultheiss: schout, gerechtelijk ambtenaar, voorzitter van een schepenbank. 1144 Eggebertus Scoltetus, Gent (GN); 1245 Willelmo Scoute, Har. (DEBR. 1980); 1251 Henricus Scultetus de Elethe = Henric Scultinc (NAARDING); 1278 Godefridus dictus Scoltere, Heisterbach (CVD); 1281 Lambertus Scoutete, Ip. (BEELE); 1398 Rasse Scoute, Kanegem; 1398 Jan de Scoutete dit Blase, Wev. (DEBR. 1970); 1424 Claeis Blaze dit Schoutetene, Ktr. (DEBR. 1958); 1539 Herman Scholten, Rees-Aw.; 1564 Fred. Scholtes, Worms-Aw. (AP).  [WFB2]
• Scholte, Scholten(s), Schult(e): Ndd. en Oost-Ndl. ambtsnaam van de schout. Vgl. Schout, Schouteet, Schulz.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.kartezumnamen.eu/index.php?sur=scholten&s=Suchen