Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schmidt
< Schmitz < Schmetz
Smitz
Schmits
Goldschmitz

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Schmitz - Benennung nach Beruf, siehe Schmidt. Es liegt ein patronymischer starker Genitiv mit dem Suffix -s vor, wobei z eine graphische Variante des s -Suffix darstellt, die nach t und d auftritt [Nikola Kunz, 'Schmitz', in: DFD --- via onderstaande websitelink].
• Schmitz staat anno 1995 op 9 in Emsland, Niedersachsen (20 in Duitsland) [Spiekermann-2005, p 118].
• Schmied, Schmid(t), -t(t), -th, -t(t)e, -(d)ts, -(d)tz:  D. BerN van de smid; zie (de) Smid. 1783 Joseph Schmit...van Hanau (a.Main), Bg. (PARM.).  [WFB2]
• Smid, (de); (de) Smi(d)t, (de) Smed(t), (de) Smet(h), (de) Smette, (de) Smets, de Smeds, Smed(t)s, Sme(e)ts, Smeedts, (de) Smetz, (de) Smidts, Smits, Smitz, Smie(d)ts, Smitt, Smith, (de) Schmid(t), Schmied, Schmit(t), Schmith, Schmit(t)e, Schmi(d)ts, Schmi(d)tz, Schmetz, Schmeets, -tz, Schme(i)ts, Schmeitz, Szmid(t), Szmit:  BerN van de smid, b.v. hoefsmid, wapensmid. 1326 Calle Smeits man; 1373 Jan de Smit = 1380 Jhan de Smet, Ip. (BEELE); 1311 Ihan Faber = 1323 Jhan de Smet, Ktr. (DEBR. 1971); 1370 Gillis den Smet...dat hi houdt te ghereke al tharnasch van den Hove als van Yserwerke...van anderen yserwerke van eenre merie te beslane ende van naghelen; 1376 jeghen Pietren den Smet als van eenen jare van yserine werke ende van allen den paerden te beslane, Ktr.; 1398 Jan de Smet, Sare Smets, Deerlijk; 1382 Jan de Smet oude Woutre Smeets zone, Ruiselede (DEBR. 1970); 1379 Aerts van Holede smeets = Aert van Holede de smet, Diest (HB 368). — Lit.: F. DEBRABANDERE, Familienamen rond het smidsvak. Huldealbum J. De Smet, Brugge, 1964, 147-153.  [WFB2]
• Schmid(t), Schmitt, Schmitz:  D. BerN van de smid.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.namenforschung.net/id/name/29/1