Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Scheurkogel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Scheurkogel: Zinwoord? Vermoedelijk een huisnaam. Vgl. de huisnaam 1495 den Schuercaproen, 1510 den Schuercapruyn in Antwerpen (Naamkunde 1985, 398). Mnl. capruin/caproen betekent net als cogel `kap, mantelkap'. 1661 Pieter Theuniss Scheurkogel, Schiedam (DM).  [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: