Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Schattevoet

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Schattevoet:  Wsch. PlN op -voorde. Vgl. van Dievoet, Marivoet. 1808 Schatefort, 1812 Schattefoet, 1876 Schattefor, 1885 Schattevort, Horst (PDB). Wellicht E. PlN Shadforth (Durham).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: