Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Sanders < Sander
Sanderse
Senders
Zanders
Sanders, de

kenmerken:
patroniem
adaptatie

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s