Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Sanders
Sande, van de / der
< Sander < Alexander
Zander
Sanderman
Sanderus

kenmerken:
patroniem toponiem beroepsnaam
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix er