Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Salem
< Salim < Selim
Salimi
Salim el Abed
Salim Arooni
Zalim

verklaring:
De familienaam Salim is in Nederland ondermeer afkomstig uit Irak, Suriname, Afghanistan en Marokko.


kenmerken:
andere taal