Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Saal
< Saelens < Salens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Salen(s), Saelen(s), Salins:  Patr. Vleivorm van de bijbelse VN Salomon. 1228 Riquardum Salin (DEBR. 1980); 1306 Salemoen Voghelin = 1307 Salin Veughelin, Ip. (BEELE); 1424 Jacob van Moerbeke f. Salemoens, Hannekin, Salin, Beelkin zijn kinderen, Ktr. (DEBR. 1959); 1382 Salin de Crooc, Har. (DEBR. 1970); 1410 Ghyselin Salin, Ktr. (DEBR. 1958; LG 1984, 388-9).  [WFB2]
• Saelens: Patr. Patr. Gen. van Mnl. Salin, vleivorm van de bijbelse VN Salomon. 1306 Salemoen Voghelin = 1307 Salin Veughelin, Ieper (BEELE).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: