Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Saar, du
Zaar
< Saar < Saartjes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Saar, Sarr(e), Saren(s), Saeren(s):  Metr. Bijbelse VN Sara "vorstin". Fm. en GN verklaren Sara evenwel als Germ. sarwa "wapenrusting". De bijbelse Sarah zou het gebruik ervan als vrouwennaam wel in de hand hebben gewerkt. 1115 Sarra (GN); 1245 Balduino filio Sarre, Har. (DEBR. 1980); 1321 Sare dou Busk, Ktr. (DEBR. 1971); 1368 up Saren cateile vanden Adelgate, Ktr. (DEBR. 1970); 1536 Adr. Sarens, Rumst-Aw. (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: