Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ruitenbeek
< Ruijtenbeek (y) < Ruijtenbeek, van de (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ruitenbeek, -beck, Ruytenbeek, Ruijtenbeek:  Wellicht PlN Rutenbeck in Wuppertal (NRW). 1700 Arnoldus Ruytenback, Sneek (MUL VII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: