Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Roos
< Roozen < Roosen
Roza
Rozen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Roos(e), Roosen(s), Roesens, -ems, Rooses, Roes, Rooze(n), Roze(n), Rose(n):  1. BN naar de huisnaam: 1337 Volkeren unten Roosen, Gent (RSG I); 1525 Loywich inde Roose, Diest (HB 346); 1612 Jan Roose = 1605 Jan inde Roose tAntwerpen (ROEL. 1951). — 2. Metr. VN Rosa. 1358 Jan Floeren sone over Roesen miin wiif (DEBR. 1980); -1300 Gosuini Rose; 1394 van Willekin Rosen = van Willem Roos wedewe, Ktr.; 1395 Wilgeminen Roese, Moen (DEBR. 1980, 1970). — 3. BN naar de ziekte: roos.  [WFB2]
• Roos, (de); Roose, (de) Rooze, Rosen, Roozen: 1. BN naar de huisnaam. 1337 Volkeren uten Roosen, Gent; 1612 Jan Roose = 1605 Jan inde Roose tAntwerpen (WF); 1475 Cornelis Roose, Aardenburg (VAN VOOREN 1970). ­ 2.Metr. VN Rosa. 1341 Jhan Rose, Saaftinge Z (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: