Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rosevelt, van
< Roosevelt

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De stamvader van de familie Roosevelt van New York is Claes Martenszen van Rosevelt. Deze liet tussen 1650 en 1658 vijf kinderen dopen in de Nederduits Gereformeerde kerk in Nieuw-Amsterdam, een handelspost van de West-Indische Compagnie in Amerika. In 1655 kocht Claes er een boerderij op het eiland Manhattan. Claes Martenszen is waarschijnlijk uit de Republiek der Verenigde Nederlanden vertrokken naar de Nieuwe Wereld, zoals de kolonie in Amerika werd genoemd. Mogelijk van het Zeeuwse eiland Tholen, waar tussen Poortvliet, Tholen en Oud-Vossemeer een stuk land lag die al in 1481 als het Rosevelt bekend stond en waar ook een gelijknamige hoeve is gelegen. Het toponiem is in het noorden van de Vijftienhonderdgemetenpolder, tegen de Kadijk en de Roolandsedijk, gelokaliseerd. In het eerste kwart van de zeventiende eeuw bewoonde Pieter Jorisse op 't Rosevelt hier een boerderij. Zijn vader woonde op de boerderij Hoogkamer in de polder Oud-Vossemeer. En Pieters zoon Joris Pieterse kocht in dat dorp in 1648 een boerderij. Een jongere broer van Joris was notaris in Tholen en werd tegen het einde van de zeventiende eeuw aangesteld als rentmeester van Vossemeer [Roosevelt Informatiecentrum --- via onderstaande website].
• Pieter Jorisz op 't Rosevelt, westelijk deel van de Vijftienhonderd gemeten polder, ovl. Tholen 1652 [C.P.G. de Koning, 'De Thoolse regentenfamilie Van Rosevelt', in: GN 42 (1987), p 414].
• [J. Leenen, 'Uitspraak en oorsprong van de naam Roosevelt', in: Wetenschappelijke Tijdingen 14 (1954), p 100].
• [A. Meerkamp van Embden, 'Een Zeeuwsch onderzoek naar de afstamming der Noord-Amerikaansche familie Roosevelt', in: Archief Zeeland (1937), p 104-115].
• [J. van der Minne, 'Van Rosevelt en Roosevelt', in: dNL 19 (1901), p 170-174].
• [L.A. van de Vate, Zeeland. Een bladzijde uit de geschiedenis van de Zeeuwse bodem ... 1969, p 15].
• Franklin Delano Roosevelt, president van de Verenigde Staten, stamt af van de Zeeuwse immigrant Claes Maertensz van 't Rosevelt (1649) [H. Krabbendam, 'Op zoek naar Maerten en de Zeeuwse wortels van de Roosevelts', in: Zeeuws Tijdschrift 45 (1995), nr 2, p 2-5; met foto van bezoek Eleanor Roosevelt aan Oud-Vossemeer met naamgenoten van haar man].
• "The stammvater of the famous American family named Roosevelt was Maertin Cornelisse Geldersman, who bought the farm of Rosevelt in Tholen, Zeeland. His son, Claes Martenzen, who had taken the byname van Rosenvelt or van Roosevelt (in allusion to that farm), settled in New Amsterdam in 1644 and from him descend all the American Roosevelts." Deze naam heeft niets van doen met de Duits-joodse naam Rosenfeld [David L. Gold, 'The Jewish Family Name File. For the umpteenth time: the non-jewish Dutch-origin family name Roosevelt has no German or jewish connection', in: BzN, NF 36 (2001), nr 1, p 37-38].
• [Maarten van Bourgondiën, Rosevelt op het eiland Tholen (werkdocument), Den Haag, CBG, 2021 --- zie bijlage].
• Roosevelt:  De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) stamt af van Claes Martenszoon van Roosevelt, die in 1649 in Nieuw-Amsterdam (New York) ontscheepte. Hij kwam van "Holland". De familie Roosevelt zou genoemd zijn naar de hofstede het Rosevelt tussen Tholen en Poortvliet (Z) (MEERTENS 1947, 97). Ze kan op een Br. familie Roosevelt = Ruysevelt teruggaan: 1560 Jan Ruyssevelt, Diegem (vader van) 1590 Christiaen Ruyssevelt (vader van) +1668 Jan Ruyssevelt = J. van Roysevelt, Diegem (vader van) 1646 Anna Ruysevelt, 1648 Jan van Roysevelt, 1650 Franciscus de Roosevelt (Midd. 1990, 148-152). Zie ook Van Ruysevelt. Ook: 1532 Franciscus Roosfelt; 1541 Biterus a Roosvelt, Wesfalus (MUL IV).  [WFB2]

bijlage:
Maarten van Bourgondiën: Rosevelt op het eiland Tholen.

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: