Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Roos < Roos, de
Rozema
Roozen
Roos van Raadshooven
Roos zich noemende en schrijvende Lindgreen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Rose, secretaris Kanselarij 1427, won. Leiden 1434 (klerk aldaar) [Mario Damen, 'Tussen stad en land. Bourgondische ambtenaren en Leiden in de 15de eeuw', in: Leids Jaarboekje 95 (2003), p 50; zie: R.W.G. Lombarts, 'Jan Rose, een Zeeuws-Bourgondisch scharnier in de kanselarij van het Hof van Holland (1428-1447)?', in: Uit Leidse bron geleverd, Leiden 1989, p 144-147].
• Syuerd inden Roess, Leeuwarden 1531 (Hoeksterespel) [Fontes Leovardienses, p 62].
• Mr. Cornelis Roos, chirurgijn, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 47].
• Adriaen Cornelisz Roos, in het huis De Roose in de Warmoesstraat te Amsterdam, ovl. ca. 1620 [Dekker-1988 (Zijpe), p 410].
• (Aaltje Abrahams de Roos, dochter van) Araham Geleyns Roos, huw. Hazerswoude 1643, jm. van Hazerswoude [Slootweg-1997, p 62].
• Allert Roos, Hindeloopen 1647, schipper op 'de Roos' [Douwes-1984, p 211].
• Claas Sijmonsz Roos, schipper op de Roos, Schellinkhout 1687 [Boon-1988, p 204].
• Cornelis Jacobsz Roos - schip Witte Roos; en ook Dirk Cornelisz Roos, Edam ca 1700. Claas Willemsz Roos - schip Rode Roos, Terschelling ca. 1700 [Royen van-1987, p 242, 243, 257].
• 1. Levie Machiel Roos, uit Warburg Dld, huw. Coevorden ca 1797. 2. Levi Elias, afk. uit Berlijn, neemt in 1811 te Kampen de naam Roos aan ['Onze vraagbaak', in: Misjpoge 1 (1989), nr 1, p 34; ibid., 2 (1989), nr 4, p 114].
• Jorrit Cornelis Roos, 26 j., Terschelling 1812 [Dieren van-1990, p 204].
• [Boom ten-1990, p 184].
• Inde Roos, Antwerpen [Roelandts-1951, p 24].
• Boerderijnaam: tgoet te Roos [V. Arickx, 'Belastingvrije Brugse poorters in de kasselrij Kortrijk in 1396 en 1458', in: De Leiegouw 25 (1983), p 315].
• Vergelijk Pluk-een-roos (niet meer voorkomende naam): Bernt Pluickeroeze, Zutphen 1578; Berndt Pluckerose, 1595; vervolgens Jan Pluckeroese als erfgenaam 'olden oem Berent Pluckeroese', 1637 [Galema-2000, deel 1, p 103].
• Raas, Raes, Rase, Raze, Race, Ras(se), Raassen(s), Raessen(s), Rassen(s), Ressen, Rees(e), Roes, Roesens, -ems, Rous(s)en, Roos, Roos(s)ens, Reusen(s), Reuss(ens):  Patr. Germ. VN Razo (rêda "raad" + zo): 1088 Razo de Gavara (GN). 1356 Raes soens van Meyghem = Roes kinder lant van Meyghem, Dworp (PEENE); 1375 de goede Claes Resen = Claus Reesen = Claes Rasen, Oppem (OSTYN); 1382 van Rasen van den Mortere, Kanegem; 1388 Wouter Raes, Oeselgem; 1388 eenen Jan Razen = 1398 Jan Rasse, Olsene; 1398 Rasse van den Damme, Aarsele (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Roos(e), Roosen(s), Roesens, -ems, Rooses, Roes, Rooze(n), Roze(n), Rose(n):  1. BN naar de huisnaam: 1337 Volkeren unten Roosen, Gent (RSG I); 1525 Loywich inde Roose, Diest (HB 346); 1612 Jan Roose = 1605 Jan inde Roose tAntwerpen (ROEL. 1951). — 2. Metr. VN Rosa. 1358 Jan Floeren sone over Roesen miin wiif (DEBR. 1980); -1300 Gosuini Rose; 1394 van Willekin Rosen = van Willem Roos wedewe, Ktr.; 1395 Wilgeminen Roese, Moen (DEBR. 1980, 1970). — 3. BN naar de ziekte: roos.  [WFB2]
• Roos, (de); Roose, (de) Rooze, Rosen, Roozen: 1. BN naar de huisnaam. 1337 Volkeren uten Roosen, Gent; 1612 Jan Roose = 1605 Jan inde Roose tAntwerpen (WF); 1475 Cornelis Roose, Aardenburg (VAN VOOREN 1970). ­ 2.Metr. VN Rosa. 1341 Jhan Rose, Saaftinge Z (DEBR. 1999).   [WFZ]
• Zie ROSE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: