Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rooijakkers (y) < Rooijackers (y)
Akker, van den
Rooijmans (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Het toponiem Rooiakker:
- [L.H. Maas, 'De toponymische elementen rood, bruin en geel, in het bijzonder in relatie tot de bodemgesteldheid', in: Naamkunde 24 (1992), p 80-82].
- [Ad Jansen, 'Rooiakker, een historische naam van een plein in Ulvenhout', in: Brieven van Paulus. Tweemaandelijks periodiek van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, Nieuw-Ginneken 25 (2000), nr 132, p 81-90].
- De veldnaam Roodakker te Kapel-Avezaath [S.M. Jurgens, Hooibergen en vloedschuren in het Gelderse Rivierengebied, Utrecht 1990, p 49].
• [A.H. Mariën & T.P.L. Verheijen-Vernooij, 'De omzwervingen van de familie Rooyackers', in: Jaarboek Heemkunde Kring Pladella Villa 7 (1996)].
• Genealogisch onderzoek gaat terug tot Antonius Dirckx Roijackers, geb. Beek en Donk 1669. In deze omgeving komt de naam overigens al eerder voor. In Aarle-Rixtel komt al in de eerste helft van de 15e eeuw ene Diric van Roijeckere voor [Informant: Theo Rooijakkers te Turnhout, 28-2-2001].

afkortingen en bibliografische notaties: