Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Roofthooft

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Roothoofd(s), -hoof(d)t, Roedhooft, Rood(t)hooft, Roof(t)hooft, Roofthoofd:  BN Rood hoofd, naar het rode haar. D. Rothaupt, Ndd. Rodekopp, D. Schwarzkopf.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: