Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Romkes < Romkema
Reumkens
Rom

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dirck Romkez, Leeuwarden 1526; Syerck Rompckez, 1547 [Fontes Leovardienses, p 13, 106].
• Cornelis Jacobsz Romkes, huw. Urk 1725, schout van Urk en Emmeloord 1748-79; zoon van Jacob Jansz Romkes [Bruno Klappe, 'De schouten van Emmeloord', in: Het Schokker Erf (2004), nr 55, p 5].
• In Friesland werd in 1811-12 het patromiem Romkes door verschillende personen als familienaam aangenomen, o.a. door Frans Romkes te Bolsward, Kornelis Romkes te Haskerdijken (Haskerland) en Goik Romkes te Koudum [RFF].
• [J.H. Romkes, Volkstelling - 31 mei 1947 - van de familie Romkes. Betreft 221 personen m.b.t. de gemeente Urk, Leiden 1990].

afkortingen en bibliografische notaties: